Máte zájem o naše slžby?
volejte +420 777 040 488
Drobečková navigace

Úvod > Odstranit > Kominictví Půža

Kominictví Jiří Půža - Havlíčkův Brod, Jihlava, Humpolec

Vítame Vás na oficiální webové prezentaci firmy Kominictví Jiří Půža. Firma byla založena v roce 1993, od té doby se můžeme pochlubit mnoha spokojenými zákazníky, ať už z oblasti, rodiných domů, chalub a chat, nebo průmyslových objektů a staveb.

V nabídce naších služeb naleznete především:

Revize spalinových cest se provádí dle zákona č. 320/2015                                                    1) Před uvedením spalinové cesty do provozu.                                                                                                   2)Po každé stavební úpravě.                                                                                                                               3)Změna druhu paliva nebo instalaci nového spotřebiče jiného typu.                                                                 4)Po zahoření komínu a vzniku trhlyn na komínovém tělese                                                                               5)Vzniku trhlyn na komínovém tělese jakož i při vzniku nebo podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revize kotlů a kamen podle zákona č. 201/2012 Sb.                                                         ATMOS, VERNER, OPOP, HAAS + SOHN 

Mechanické číštění komínů
Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchycují na vnitřní straně kouřovodu.Na pravidelné čištění komínů nikdy nezapomínejte.Protože tím ohrožujete nejen své zdraví a majetek ale také majetek svých sousedů a spoluobčanů.
Zákon nám proto určuje i lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů.

Stavba a montáž zděných a nerezových komínů
Nové komíny rozdělujeme na zděné - stavebnicové systémy a nebo komíny vícevrstvé ocelové.
Nemáte komín nebo je stavající naprosto nevyhovující, pak je dobrou volbou montovaný nerezový komín, který je možné namontovat buď jako fasádní nebo volně stojící. Tento systém je vhodný pro jakýkoliv průměr od malých pro rodinné domky, přes střední pro bytové domy, po velké pro továrny či kotelny.

Vložkování komínů
je způsob renovace stávajících komínů, aniž by bylo nutné stavět nový komín. Po vyvložkování komínu je možné komín použít jak pro spalování plynných, tekutých i tuhých paliv. Často se využívá také tam kde je potřeba zvýšit hodnotu tahu v komíně a tím podpořit hoření, tím že se upraví průměr komína dle parametrů zapojeného spotřebiče, délky spalinové cesty, nadmořské výšky a dalších součinitelů odporu.

Opravy nadstřešních částí
Samostatnou kapitolou je obnova nadstřešní části komínu. Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí ze všech úseků komínového tělesa. Je vystavena povětrnostním vlivům a extrémním rozdílům teplot. Z tohoto důvodu si žádá jako první o opravu. Ze stejného důvodu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů (v rámci moderních trendů) i na kvalitu a prověřené postupy prací.

Tuto obnovu provádíme nejčastěji buď jako součást výstavby celého nového komínu nebo jako součást vložkování stávajícího průduchu.
Periodická revize kouřových cest
Provádíme pravidelné revize komínů a kouřových cest. Databáze našich zákazníků je zárukou, že revize budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.